Өнөөдөр дэлхийн гэр бүлийн өдөр. Энэ өдрөөр Үндэсний статистикийн хороо манай улсын гэр бүлийн талаарх сонирхолтой тоон баримтуудыг гаргажээ. Монгол Улсад 2023 оны байдлаар 17 408 хос гэрлэлтээ бүртгүүлсэн бол 4 776 хос гэрлэлтээ цуцлуулсан байна.

Манай улсын нийт 983.5 мянган өрхийн:

- 163 289 (16.6%) нь 3 ам бүлтэй,
- 180 117 (18.3%) нь 4 ам бүлтэй,
-  143 278 (14.6%) нь 5 ам бүлтэй,
- 87 220 (8.9%) нь 6 ам бүлтэй,
-  33 109 (3.4%) нь 7 ам бүлтэй,
- 14 841 (1.5%) нь 8 ам бүлтэй,
-  6 688 (0.7%) нь 9 ам бүлтэй,
- 6 176 (0.6%) нь 10 ба, түүнээс дээш ам бүлтэй өрх байна.