Монголбанкны эдийн засагч Б.Мөнхнасангийн “Farmland Rental Rate: Does Organic Certification Matter?” нэрт судалгааг Америкийн Нэгдсэн Улсын Эдийн засгийн сэтгүүлүүдийн холбооноос (Agricultural and Applied Economics Association) “Оны шилдэг судалгааны ажил”-аар тодруулжээ.

Судалгаатай энд дарж танилцана уу.