Монгол Улсын Хөгжлийн банкны зээлийн багцыг салбараар нь ангилбал үйлдвэрлэлд 1 их наяд 139 тэрбум төгрөг, барилгын салбарт 688 тэрбум төгрөг, дамжуулан зээл буюу арилжааны банкуудаар дамжуулан нийт 483 тэрбум төгрөг, уул уурхайн салбарт 232 тэрбум төгрөг, эрчим хүчний салбарт 138 тэрбум төгрөг, агаарын тээвэрт 42 тэрбум төгрөг, хөдөө аж ахуйд 41 тэрбум төгрөг, бусад салбарт 39 тэрбум төгрөгийн зээлийг тус тус олгоод байгаа талаар банкны удирдлагууд мэдэгдлээ.
Хуулийн дагуу зээл олголтын дараах хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлж 10 дэд хөтөлбөрийн хүрээнд 11 банкаар дамжуулан олгосон 1325 дэд зээлдэгчийн үйл ажиллагаанд түүвэрлэсэн хяналт шалгалтыг хийж хэрэгжүүлж, зориулалтын бусаар ашигласан 9.1 тэрбум төгрөгийн зээлийг хугацаанаас нь өмнө эргэн төлүүлсэн гэдгийг Хяналт шалгалтын газрын захирал Я.Сод-Эрдэнэ хэллээ.
Хугацаа хэтэрсэн чанаргүй 12 зээлийг тусгай активт шүлжүүлж 6,2 тэрбум төгрөг бүхий 3 зээл дээр шүүхийн шийдвэр Хөгжлийн банкны талд гарчээ. Монгол Улсын Хөгжлийн банкны хариуцагчаар оролцсон 4 хэрэг дээр Хөгжлийн банкны талд шийдвэр гарч учирч болох 17.2 тэрбум төгрөгийн эрсдлийг хаасан байна.
2016 оноос өмнө зээл олгосон Эрэл, Хөтөл, QSC, ТОСК, Капитал банк зэрэг 5-6 төслийн эргэн төлөлтөд хүндрэл учирч МУХБ-ны ашигт ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлж байгаад онцгой анхаарч олгосон санхүүжилтийг эргэн төлүүлэхээр ажиллаж байна.