Зорчигчийн галт тэрэг энэ сарын 27-ны өдрийн 00:00 цагаас эхлэн Улаанбаатар-Сүхбаатар-Улаанбаатар, Улаанбаатар-Дархан Эрдэнэт-Дархан-Улаанбаатар, Улаанбаатар-Чойр-Улаанбаатар чиглэлийн хөдөлгөөнийг цагийн хуваарийн дагуу явуулахаар болжээ. 

Дээрх чиглэлүүдийн цагийн хуваарь: 

УЛААНБААТАР-СҮХБААТАР ЧИГЛЭЛИЙН 271-Р ГАЛТ ТЭРЭГ

Улаанбаатраас өдөр бүр 10:43 цагт явж Зүүнхараагаар 15:00-15:18, Дархан-1 17:38-17:52 цагт өнгөрч Сүхбаатарт 19:50 цагт ирнэ. 

СҮХБААТАР-УЛААНБААТАР ЧИГЛЭЛИЙН 272-Р ГАЛТ ТЭРЭГ 

Сүхбаатраас өдөр бүр 07:15 цагт явж, Дархан-1 09:12-09:27, Зүүнхараа 11:45-12:00 цагт өнгөрч Улаанбаатарт 16:30 цагт ирнэ. 

УЛААНБААТАР-ДАРХАН-ЭРДЭНЭТ ЧИГЛЭЛИЙН 263/312-Р ГАЛТ ТЭРЭГ 

Улаанбаатраас өдөр бүр 263-р галт тэргэнд холбогдон 18:20 цагт явж, Зүүнхараа 22:36-22:52, Дархан-1 өртөөнд 01:06 цагт ирж, 263-р галт тэрэгнээс салж, 312-р галт тэрэг болж, Дархан-1 өртөөнөөс 02:25 цагт явж Эрдэнэтд 07:40 цагт ирнэ. 

ЭРДЭНЭТ-ДАРХАН-УЛААНБААТАР ЧИГЛЭЛИЙН 311/264-Р ГАЛТ ТЭРЭГ

 Эрдэнэтээс өдөр бүр 18:00 цагт явж, Дархан-1 өртөөнд 23:01 цагт ирж, 264-р галт тэргэнд холбогдон Дархан-1 өртөөнөөс 00:15 цагт явж, Зүүнхараа 02:40-03:00 цагт өнгөрч, Улаанбаатарт 07:20 цагт ирнэ. 

УЛААНБААТАР-СҮХБААТАР ЧИГЛЭЛИЙН 263-Р ГАЛТ ТЭРЭГ Улаанбаатраас өдөр бүр 18:20 цагт явж, Зүүнхараа 22:36-22:52 цагт, Дархан-1 01:08-01:45 цагт өнгөрч, Сүхбаатарт 03:45 цагт ирнэ.