Мөнгө үрэх ч бас нэг төрлийн авьяас гэдэг. Та өөрийгөө сонжоод үзээрэй.