Та эдгээр бодлогуудыг бодож өөрийн IQ-гээ сорино уу