Саяхныг хүртэл үргэлжилсэн арван жилийн “challenge” буюу сорил нь биднийг цаг хугацааны явцад хэрхэн өөрчлөгдсөнөө эргэн харахад хүргэсэн билээ. 

Бидний зарим нь нүднийхээ доор шинэ үрчлээ тодорсныг хуучин зурагтайгаа харьцуулан анзаарч эхэлсэн бол зарим нэг нь улам залуужсан гэлтэй. Одуудыг ч мөн эдгээр өөрчлөлтүүд тойрон гарсангүй. 

Үүнтэй холбоотойгоор “Цаг хугацааг зогсоосон уу” гэлтэй улам залуу сайхан харагдаж буй оддыг Bright side агентлаг онцолсон байна. Тэдний 10 жилийн өмнөх гэрэл зургийг одоогийн дүр төрхтэй нь харьцуулан харуулжээ. Харин үргэлжлэн одох цаг хугацаанд тэд хэрхэн залуу дүр төрхөө хадгалж үлдсэн нь сонирхолтой.Эх сурвалж: https://brightside.me/