Ураг төрлийн холбогдолтой лавлагааг авахдаа Архивын ерөнхий газар ханддаг. Эндээс хувь хүний угсаа гарал, удам судар, намтар түүх, ам бүлд холбогдох асуудлаар архивын баримт, эх сурвалжаас шүүн  гаргасан мэдээлэл бүрэн авах боломжтой юм. Мөн иргэдийн ураг төрлийн холбогдолтой лавлагаанд овог, эцэг, эх, нэр, ам бүл, төрөл садан, засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн харьяалал, намтар түүх зэрэгтэй холбогдох мэдээллүүд ч байдаг ажээ.

Ураг төрлийн холбогдолтой лавлагааг угийн бичиг, тухайн үеийн бичиг, хүн амын болон эд хөрөнгийн тооллогын бүртгэл, тухайн иргэний намтар түүхтэй холбогдох бусад баримтыг үндэслэн гаргадаг. Тус архивын сан хөмрөгт 1929, 1933, 1944, 1947, 1956 Монгол улсын 2000 оны хүн амын тооллого хадгалагдаж байна.