Уудам, сайхан Монгол орныхоо үзэсгэлэнт байгалиас гэрэл зургаар хүргэж байна. 

Монгол хүн та үлгэрийн мэт орноороо аялж, зугаалахдаа байгалиа зөв хайрлаж, хамгаалж, хог бүү хаяарай.