Монгол Улсын иргэд визгүй зорчих орнуудын жагсаалтыг хүргэж байна. /2019 оны 09 дүгээр сарын байдлаар/

Бүх төрлийн паспорттай Монгол Улсын иргэд 23 улс руу, дипломат, албан паспорттай иргэд 56 улс руу 14-90 хоногийн хугацаанд визгүй зорчих эрхтэй.

Монгол Улс болон Украин Улсын иргэд харилцан зорчиход 1979 онд байгуулсан “Иргэд харилцан визгүй зорчих нөхцөлийг хөнгөвчлөх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр” үйлчлэх бөгөөд иргэд албан ёсны урилга авсан байх шаардлагатай.

Д/д

Улс орон

Зорчих нөхцөл

Визгүй зорчих хугацаа

Хүчин төгөлдөр болсон огноо

1

 Хятад

Бүх төрлийн паспорт

30 хүртэл хоног

1989.03.30

2

 Филиппин

Бүх төрлийн паспорт

21 хүртэл хоног

1994.05.13

3

 Малайз

Бүх төрлийн паспорт

30 хүртэл хоног

1994.06.06

4

 Казахстан

Бүх төрлийн паспорт

90 хүртэл хоног

1994.12.02

5

 Израйль

Бүх төрлийн паспорт

30 хүртэл хоног

1996.03.12

6

 Хонконг /БНХАУ/

Бүх төрлийн паспорт

14 хүртэл хоног

1998.06.18

7

 Киргиз

Бүх төрлийн паспорт

90 хүртэл хоног

1999.12.04

8

 Куба

Бүх төрлийн паспорт

30 хүртэл хоног

2001.10.08

9

 Макао /БНХАУ/

Бүх төрлийн паспорт

90 хүртэл хоног

2004.07.03

10

 Лаос

Бүх төрлийн паспорт

30 хүртэл хоног

2007.10.14

11

 Tайланд

Бүх төрлийн паспорт

30 хүртэл хоног

2008.01.13

12

 Беларусь

Бүх төрлийн паспорт

90 хүртэл хоног

2013.09.04

13

 Турк

Бүх төрлийн паспорт

30 хүртэл хоног

2013.10.10

14

 Серби

Бүх төрлийн паспорт

90 хүртэл хоног

2013.11.08

15

 ОХУ

Бүх төрлийн паспорт

30 хүртэл хоног

2014.09.03

16

 Бразил

Бүх төрлийн паспорт

90 хүртэл хоног

2015.09.21

17

 Индонез

Бүх төрлийн паспорт

30 хүртэл хоног

2016.03.22

18

 Сингапур

Бүх төрлийн паспорт

30 хүртэл хоног

2017.06.08

19

 Украин*

Бүх төрлийн паспорт

90 хүртэл хоног /Албан ёсны урилгатай тохиолдолд/


20

 Аргентин

Бүх төрлийн паспорт

90 хүртэл хоног

2018.02.19

21

 Уругвай

Бүх төрлийн паспорт

 30 хүртэл хоног

2018.06.10

22

 Чили

Бүх төрлийн паспорт

90 хүртэл хоног

2018.12.29

23

Узбекистан

Бүх төрлийн паспорт

30 хүртэл хоног

2019.02.01

ДИПЛОМАТ, АЛБАН ПАСПОРТ

24

 Румын

Дипломат паспорт, албан паспорт

30 хүртэл хоног

1974.10.14

25

 БНАСАУ

Дипломат паспорт, албан паспорт

90 хүртэл хоног

1986.11.14

26

Словак

Дипломат паспорт, албан паспорт

90 хүртэл хоног

1992.06.26

27

Чех

Дипломат паспорт

90 хүртэл хоног

1992.06.26
2011.07.29

28

 Вьетнам

Дипломат паспорт, албан паспорт

90 хүртэл хоног

2000.01.07

29

Мексик

Дипломат паспорт, албан паспорт

90 хүртэл хоног

2001.11.09

30

Энэтхэг

Дипломат паспорт, албан паспорт

90 хүртэл хоног

2005.12.23

31

Болгар

Дипломат паспорт, албан паспорт

90 хүртэл хоног

2011.01.18

32

Кипр

Дипломат паспорт, албан паспорт

90 хүртэл хоног

2011.03.30

33

 Польш

Дипломат паспорт, албан паспорт

90 хүртэл хоног

2011.06.29

34

БНСУ

Дипломат паспорт, албан паспорт

90 хүртэл хоног

2012.05.31

35

 Камбож

Дипломат паспорт, албан паспорт

30 хүртэл хоног

2012.08.27

36

 Кувейт

Дипломат паспорт, албан паспорт

90 хүртэл хоног

2013.04.16

37

 Перу

Дипломат паспорт, албан паспорт

90 хүртэл хоног

2013.04.30

38

 ХБНГУ

 Цахим дипломат паспорт

90 хүртэл хоног /зөвхөн цахим дипломат паспорт/

2013.05.08

39

 Бруней

Дипломат паспорт, албан паспорт

14 хүртэл хоног

2013.07.01

40

 Колумб

Дипломат паспорт, албан паспорт

30 хүртэл хоног

2013.09.23

41

 Франц

Дипломат паспорт

90 хүртэл хоног

2013.10.26

42

 Мьянмар

Дипломат паспорт, албан паспорт

30 хүртэл хоног

2013.11.18

43

 Эстони

Цахим дипломат паспорт

90 хүртэл хоног /зөвхөн цахим дипломат паспорт/

2014.04.28

44

 Латви          

Дипломат паспорт, албан паспорт

90 хүртэл хоног

2014.06.12

45

 Итали

Дипломат паспорт

90 хүртэл хоног

2014.07.14

46

Туркменистан

Дипломат паспорт, албан паспорт

30 хүртэл хоног

2015.06.03

47

 Унгар

Дипломат паспорт, албан паспорт

90 хүртэл хоног

2016.05.18

48

 Япон

Дипломат паспорт

30 хүртэл хоног

2016.11.15

49

 Балба

Дипломат паспорт, албан паспорт

90 хүртэл хоног

2016.12.19
2017.01.18

50

 Албани

Цахим Дипломат, Цахим албан паспорт

90 хүртэл хоног  

2017.03.30

51

  Хорват

Дипломат паспорт, албан паспорт

30 хүртэл хоног

2017.04.26

52

 Мальта

Дипломат паспорт, албан паспорт

30 хүртэл хоног

2018.02.08

53

Литва

Дипломат паспорт, албан паспорт

30 хүртэл хоног

2018.04.29

54

 Швейцарь

Дипломат паспорт, албан паспорт 

90 хүртэл хоног

2018.06.16

55

Азербайжан

Дипломат, албан/сервис паспорт

90 хүртэл хоног

2019.02.07

56

Армян

Дипломат паспорт, албан паспорт 

30 хүртэл хоног

2019.06.02

БУСАД ХӨНГӨЛӨЛТ

57

 АНУ

Монгол Улсын иргэдэд 3-10 жилийн хугацаанд олон удаа зорчих виз олгоно.

2001.07.06

58

 ИБУИНВУ

Монгол Улсын иргэдэд 1 удаа 6 сар хүртэл хугацаагаар суурьших эрхтэй, 6 сараас 10 жилийн хугацаатай олон удаа зорчих виз олгохоор, Их Британийн дипломат паспорт эзэмшигч иргэд Монгол Улсад 30 хүртэл хоногийн хугацаанд визгүй зорчихоор харилцан тохиролцсон.

2009.06.29

59

 Канад

Монгол Улсын энгийн паспорттай иргэдэд 10 жил хүртэлх, дипломат болон албан паспорттай иргэдэд 4 жил хүртэлх хугацааны олон удаагийн виз олгоно.

2013.06.04

60

 Япон

Япон Улсын Засгийн газраас Монгол Улсын иргэдэд 3  хүртэлх жилийн хугацаатай /нэг удаа 15 хүртэлх хоног/ "Богино хугацааны олон удаагийн виз" олгох шийдвэр гаргасан.

2015.08.10

61

 Швейцарь

Монгол Улсын энгийн паспорттай иргэдэд 3-5 жилийн хугацаатай олон удаа зорчих виз олгоно.

2018.06.16

Бусад оронд визтэй зорчиноЭх сурвалж: Гадаад харилцааня яам, Консулын газар