УИХ-ын сонгуулийн тухай хуулийн дагуу нам, эвслүүд өнөөдөр нэр дэвшигчдээ тодруулах зохицуулалттай. Тиймээс намуудын их, бага хурлууд хурал, Удирдах зөвлөл, Улс төрийн зөвлөлүүд хуралдаж, нэр дэвшигчдээ тодруулж байна.

Намууд нэр дэвшигчээ тодруулсны дараа тав хоногийн дотор нэр дэвшүүлэх хүсэлтээ СЕХ-нд өгнө. Харин СЕХ хүсэлт авснаас хойш долоо хоногийн дотор тухай нэр дэвшигчийг бүртгэх эсэх шийдвэрийг гаргана. 

Энэ удаа СЕХ-оос нэр дэвшигчдэд тавьж буй шалгууруудыг онцолж байна.