Иргэн таны сар бүрийн цалингаас тодорхой хэмжээний мөнгийг нийгмийн даатгалын шимтгэл, хувь хүний орлогын албан татвар зэрэгт суутгадаг. Зарим хүн авч буй цалингийнхаа хичнээн хувийг ямар татварт суутгуулж буйгаа тэр бүх мэддэггүй.

Үүнтэй холбоотойгоор таны цалингаас суутгаж буй татварын тооцооллыг хүргэж байна. 

Жишээлбэл, иргэн та сард нийт 1 сая 500 мянган төгрөг байхаар цалингаа тогтоолгосон бол дараах татваруудыг төлснөөр гар дээрээ 1.211.500 төгрөг авах юм.

Хэрвээ та сард:

  • 1.200.000, 
  • 800.000, 
  • 500.000, 
  • 300.000 төгрөгийн цалин тус тус авдаг бол дараах зургуудаас таны цалингаас суутгаж буй татварын тооцооллыг харна уу.

Хэрвээ өөр мөнгөн дүнгийн цалинтай бол Энд дарж таны цалинг хэрхэн бодож олгодгийг тооцож үзээрэй.

1. Та сард 1.500.000 төгрөгийн цалин авдаг бол...


2. Та сард 1.200.000 төгрөгийн цалин авдаг бол...3. Та сард 800.000 төгрөгийн цалин авдаг бол...


4. Та сард 500.000 төгрөгийн цалин авдаг бол...5. Та сард 300.000 төгрөгийн цалин авдаг бол...