Хичээлийн шинэ жил эхлэх өдөр хаяанд иржээ. Зуны амралт дуусч, ажил сургууль эхлэж буй энэ үед эцэг эхчүүд цэцэрлэгт орох хүүхдүүдээ юу бэлдэж очих ёстойг мэдэхгүй байна уу.

Тэгвэл бид танд БСШУС-ын сайдын тушаалаар батлагдсан "Нэг хичээлийн жилд цэцэрлэгийн хүүхдийн  эцэг эх, асран хамгаалагчийн бэлтгэх сургалтын хэрэглэгдэхүүн, ариун цэврийн хэрэгслийн жагсаалт"-ыг хүргэж байна.