Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар болон Төрийн албаны зөвлөлөөс зохион байгуулж буй Төрийн албан хаагчийн ерөнхий шалгалт өнөөдрөөс эхэлж байна. 

Тус шалгалтын нээлт өнөөдөр нийслэлийн засаг, захиргааны V байранд боллоо. Нээлтэд Нийслэлийн Засаг дарга Д.Сумъяабазар, Төрийн албаны зөвлөлийн дарга Б.Баатарзориг болон бусад албаны хүмүүс оролцсон юм.

Энэ үеэр Нийслэлийн Засаг дарга Д.Сумъяабазар “XXI зуунд улс орнуудын эдийн засаг, нийгэм, хүн ам, технологийн харилцан хамаарал улам нэмэгдэж, мэдээллийн технологийн хэрэглээ өсөж, шинэ зууны мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, чадвар, хандлага өөрчлөгдөж байна. Үүнтэй уялдуулж улс орнууд төрийн үйлчилгээг шинэ түвшинд гаргах, үүнд чиглэсэн Төрийн албаны шинэчлэлийг дэлхий нийтийн чиг хандлага, өөрийн орны хөгжлийн түвшин, соёлын онцлогтой уялдуулж хийх шаардлага тулгарч байна. 

Дижитал шилжилтийн эринд төрийн албыг хэрхэн үр ашигтай зохион байгуулахаас бидний шинэтгэлийн үр дүн ихээхэн хамаарах нь тодорхой юм. Технологийн асар их хурд, өсөн нэмэгдэж буй хэрэгцээ, хэрэглээний орчинд бид хоцорч чирэгдэхгүй, манлайлж, хөтөлж явах учиртай” гэлээ.

Мөн "Монгол Улсад 2019 оноос Төрийн албаны тухай шинэ хууль мөрдөгдөж, тус хуулийн зорилго, зарчим, зохицуулалт нь төрийн албаны шинэтгэлийн үзэл санаа, хүрэх үр дүнг тодорхойлж байна. Төрийн албаны өөрчлөлт, шинэчлэл нь төрийн захиргааны бүх шатны байгууллага зорилт, чиг үүргээ мэдлэг чадвартай хүний нөөцийн хүчээр хэрэгжүүлэх, иргэдэд чанартай төрийн үйлчилгээ үзүүлэх, үйлчилгээний шинэ хэлбэрүүдийг бий болгохыг шаардаж байна.

Улаанбаатар хотын хувьд Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас үзүүлж байгаа төрийн үйлчилгээнд шинэ менежмент нэвтрүүлэн, мэдээллийн технологийн ухаалаг шийдлүүдийг ашиглаж, төрийн албан хаагчийн мэдлэг, ур чадвар, манлайлал, харилцааны соёлыг нэмэгдүүлэн, хариуцлагыг дээшлүүлэх замаар төрийн үйлчилгээг иргэдэд шуурхай, тэгш, нээлттэй хүргэх тогтолцоог хөгжүүлэхээр Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлд олон арга хэмжээнүүдийг төлөвлөн тусгаж, эхний алхамууд хийгдэж эхэлсэн байгаа.

  • Монгол Улсын Их Хурлаас  Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийг шинэчлэн боловсруулж баталсан. Энэ хууль 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс дагаж мөрдөгдөнө.
  • Нийслэлийн Засаг даргын хувьд Нийслэлийн хууль эрх зүйн орчинд шинэчлэл хийх боловсронгуй болгох ажлын хүрээнд нийслэлийг өөрийгөө тэтгэх эдийн засагтай, санхүүгийн хувьд бие даасан тусгай статустай засаг захиргааны нэгж болгохоор Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг Монгол Улсын Засгийн газраар хэлэлцүүлэх, УИХ-д өргөн барихаар ажиллаж байна. Мөн Хот байгуулалтын тухай хууль, Нийслэл хотын албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруулж, нийслэлийн бие даан хөгжих боломжийг бүрдүүлнэ.
  • Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад болон нийслэлийн өмчит төсөвт байгууллага, орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газруудад "Олон улсын чанарын менежментийн тогтолцоо ISO9001:2016, MNS ISO 18091" стандартыг нэвтрүүлнэ.
  • Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн үйл ажиллагаанд үйлчилгээний стандартыг нэвтрүүлж, иргэдийн итгэлийг хүлээсэн үйлчилгээний соёл төлөвшүүлж, шударга, хариуцлагатай, ил тод, нийтийн албыг бэхжүүлж, авлига, хээл хахуулийн бүх хэлбэрийг таслан зогсоож, хяналтыг нэмэгдүүлнэ.
  • Төрийн байгууллага, албан тушаалтныг авлигын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг үе шаттай зохион байгуулж, төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг хангаж, чиг үүргийн шинжилгээ хийж, нутгийн захиргааны байгууллагуудын чиг үүргийн давхардал хийдлийг арилгана.
  • Төсвийн зардлыг хэмнэх, төсвийн зарлагын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын ажлын чанар, гүйцэтгэлд тавих хяналтыг сайжруулж, удирдлага, зохицуулалтаар хангана.
  • Монгол Улсын Төрийн албаны шинэтгэлийн чадахуйн зарчимд суурилсан, шатлан дэвших тогтолцоо бүхий, улс төрөөс хараат бус, иргэн төвтэй, жендэрийн мэдрэмжтэй, тогтвортой, мэргэшсэн төрийн албыг нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад төлөвшүүлэхэд анхаарч ажиллах болно

Төрийн албаны шинэтгэлийн цөм нь төрийн албан хаагчийн манлайлал юм. Манлайлал бол зөвхөн удирдах ажилтанд хамааралтай ур чадвар биш. Манлайлал бол хамт олныг нэг алсын хараа, нэгдмэл зорилго дор нэгтгэх, эв нэгдлийг эрхэмлэх, хүн нэг бүрийг орхигдуулалгүй багаар хамтран ажиллах, бусдадаа урам зориг өгөх, цаг минутаар хувьсан өөрчлөгдөж буй өөрчлөлтөд уян хатан, хурдтай дасан зохицох, түүнийг зөв удирдан чиглүүлэх үйл явц, ур чадвар юм.

Хувь хүн бүр, төрийн албан хаагч бүр өөрийгөө, хамт олноо цаашлаад нийгмээ манлайлан тасралтгүй сурч, хөгжиж байх ёстой. Хувь хүний ялангуяа манлайлагчдын хандлага нь аливаа хамт олон, байгууллага, тэр бүү хэл нийгмийн хандлагыг тодорхойлж, хандлага нь харилцааг, харилцаа нь соёлын илрэл болж нүдэнд үзэгдэж, мэдрэгдэж байдаг.

Төрийн албан хаагч нь иргэд, үйлчлүүлэгч, хамтран ажиллагсадтайгаа эелдэг, адил тэгш, хүлээцтэй, хүндэтгэлтэй харилцаж, төрийн үйлчилгээг чирэгдэл, ялгаварлалгүйгээр хүргэх ёс зүйн төлөвшлийг эзэмшсэн байх ёстой. Бидний өвөг дээдэс “Мэндлэх гэгч мөнхийн ёс” гэж сургасан нь Монголчууд эрт үеэс харилцааны өндөр соёлыг чухалчилж ирснийг гэрчилдэг.

Харилцаа, хандлага, соёлыг нэг удаагийн сургалтаар өөрчлөх боломжгүй ч манлайлагчид хамт олон, бусдадаа эерэгээр нөлөөлж, үлгэрлэн дагуулж, хөхиүлэн дэмжиж, урамшуулах замаар төлөвшүүлэх боломжтой.

Төрийн албан хаагчид та бүхнийг шударга, ил тод, хариуцлагатай, иргэн төвтэй төрийн албыг төлөвшүүлэхэд өөрсдийн хувь нэмрийг оруулж, орон нутгийн удирдлагын бүх шатны байгууллагад ажлын хариуцлага, сахилга дэг журмыг сахин, Монгол төрийнхөө төлөө чин шударгаар зүтгэж, улс орныхоо нийгмийн хөгжлийн манлайлагч, түүчээлэгч нь байгаасай хэмээн уриалж байна” гэлээ.

НЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээлэлтэй харилцах хэлтэс