Бүртгэл www.turkiyeburslari.gov.tr цахим хуудсанд 2022 оны хоёрдугаар сарын 20-ны өдрийг дуустал үргэлжлэх юм байна.

Тэтгэлэгт бүртгүүлэх иргэдэд тавигдах шаардлага :

Бакалавр

  • 21 нас хүрээгүй байх
  • Дүнгийн голч 70%-иас дээш байх

Магистр

  • 30 нас хүрээгүй байх
  • Дүнгийн голч 75%-иас дээш байх

Доктор

  • 35 нас хүрээгүй байх
  • Дүнгийн голч 75%-иас дээш байх

Бүгд Найрамдах Турк Улсын Засгийн газрын тэтгэлэг болон бүртгэлтэй холбоотой нэмэлт мэдээллийг www.turkiyeburslari.gov.tr/en цахим хуудаснаас авна уу.