Агаарын тээврийн "МИАТ" компани Улаанбаатар - Сөүл чиглэлд пүрэв гарагийн нислэг нэмж, тус чиглэлд өдөр бүр нислэг үйлддэг болсон. Үүнийг тохиолдуулан 3 дугаар сарын 21, 28-ны өдрийн пүрэв гарагийн нислэгтээ хямдрал зарлажээ

Дээрх өдрүүдэд Улаанбаатар - Сөүл чиглэлийн тийз 2 талдаа 1,100,000 төгрөг болж байна.Эх сурвалж: MIAT