Улсын Их Хурлын анхдугаар чуулганы өнөөдрийн нэгдсэн хуралдаанаар “Монгол Улсын Их Хурлын Байнгын хорооны бүрэлдэхүүний тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолыг баталлаа.

Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.3.5 дахь заалт, 25 дугаар зүйлийн 25.1 дэх хэсэг, Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1.4 дэх заалтыг үндэслэн  Монгол Улсын Их Хурлын Байнгын хороодыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулахаар тогтоолд тусгажээ. 

Үүнд:

1/Аж үйлдвэржилтийн бодлогын байнгын хороо:

2/Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хороо:3/Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хороо:4/Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хороо:

5/Ёс зүй, дэгийн байнгын хороо:

6/Инновац, цахим бодлогын байнгын хороо:

7/Нийгмийн бодлогын байнгын хороо:8/Төрийн байгуулалтын байнгын хороо:

9/Төсвийн байнгын хороо:

10/Хууль зүйн байнгын хороо:

11/Эдийн засгийн байнгын хороо:


Энэ тогтоолыг баталсан өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

Эх сурвалж: Улсын Их Хурлын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах газар