2019 оны эхний ес болон аравдугаар сарын байдлаар уул уурхайн салбарын статистик  мэдээллийг хүргэж байна.

2019 оны эхний 9 сарын байдлаар улсын төсөвт 1.9 их наяд төгрөг татвар, хураамж хэлбэрээр төвлөрүүлсэн байна. Үүнээс:

 • Алт                  30.5    тэрбум төгрөг,
 • Нүүрс              933.0  тэрбум төгрөг,
 • Цайр               57.7    тэрбум төгрөг,
 • Зэс                  803.9  тэрбум төгрөг,
 • Төмөр             18.8    тэрбум төгрөг,
 • Жонш              24.2    тэрбум төгрөг,
 • Бусад              55.0    тэрбум төгрөг,

Улсын төсөвт оруулсан орлого өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 360.6 тэрбум төгрөг буюу 23.1 хувиар өссөн байна. Үүнд:

 • Нүүрс          280.9 (43.1%) тэрбум төгрөг,
 • Зэс               87.4(12.2%) тэрбум төгрөг,
 • Төмөр          5.4(40.9%) тэрбум төгрөг,
 • Жонш          11.8 (95.4%) тэрбум төгрөг,
 • Бусад           0.7(1.2%) тэрбум төгрөг,

Харин дараах ашигт малтмалын татвар, хураамж буурсан үзүүлэлттэй байна. Үүнд:

 • Алт     21.1 (40.9%) тэрбум төгрөг,
 • Цайр   4.5   (7.3%) тэрбум төгрөг,