Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамнаас Япон Улсад ур чадварын дадлагажигч зуучлах тусгай зөвшөөрөл олгосон /олгож байсан/ дараах байгууллагуудад тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох асуудлаар мэдэгдэл хүргүүлж байна. Үүнд:

  1. Грийн лэйбор ХХК
  2. Кибү сан бүран ХХК
  3. Ай Эйч Ар ХХК
  4. Трансформер ХХК
  5. Даяаршихуй

Дээрх байгууллагуудын хаяг байршил, холбоо барих утас нь тодорхой бус байгаа тул яамны албан ёсны цахим хуудсаар мэдэгдэлийг хүргүүлж байгаа болно.Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны

Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар 

2019 оны 1 дүгээр сарын 22