Хүн өөрийгөө таньж мэдэх гэж бүх насаа зарцуулдаг. Интроверт үү, экстраверт үү гэдгээс эхлээд олон асуулт толгойд эргэлдэж байдаг. Энэ асуултад хариулахдаа сэтгэл судлаачид хүртэл эргэлзэх нь бий. 

Тэгвэл таны нээлттэй хүн үү, хаалттай хүн үү гэдгийг нүдээр дамжуулан мэдэх шинэ арга гарчээ. Та доорхи 10 зурганд нуугдсан дүрснээс хэдийг нь олж харахаас шалтгаалан хэр их интро, хэр их экстра гэдгээ тодорхойлж болох аж. 

1. Энд нуугдсан дүрсийг харж байна уу?2. Тэгвэл үүнийг?


3.Энд юу байгаа вэ. Улам хүнд болж байгаа биз?


4. Түвшин ахицгаая одоо.

5. Энэ зурганаас юу харагдаж байна вэ?

6. Энэ ч яахав, амархан. 

7. Сайн хичээгээрэй. 


8. Миний харж байгааг харж байна уу?

9. Энэ бараг боломжгүй байх аа.

10. "Сүүлийн тэмээний ачаа хүнд" гэдэг байх аа?