МХЕГ-аас хүүхдийн тоглоом импортлогч болон улсын байцаагчдад “Импортын хүүхдийн тоглоомын эрүүл ахуйн хяналт, анхаарах асуудал” сэдвээр өнгөрсөн даваа гарагт сургалт зохион байгууллаа.

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас импортоор орж ирж буй хүүхдийн тоглоомд холбогдох хууль, журам, стандартын дагуу хяналт шалгалтыг хийдэг бөгөөд бичиг баримтын шалгалт, биет үзлэг хийж лабораторийн шинжилгээнд хамруулдаг. 

2017 онд нийт 10 улсаас 39 ААН, 27 иргэн 182,7 тн тоглоом оруулж ирсэн бол энэ оны эхний найман сарын байдлаар 31 ААН 68,7 тн хүүхдийн тоглоом импортлоод байна.

“Төрийн хяналт-Иргэн таны төлөө” аяны хүрээнд зохиогдож буй уг сургалт нь хүүхдийн тоглоомийн эрх зүйн орчин, аюулгүй байдал, хяналт шалгалтын талаар импортлогчдод мэдээлэл өгч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор зохиогдож байгаа юм.

Хяналт шалгалтаар илэрч буй зөрчлийн талаар тоглоом ипмортлогч аж ахуйн нэгжүүдэд танилцуулан мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө, зөвлөмж өгөв.