Монголын худалдаа, аж үйлдвэрийн танхимаас коронавирусийн улмаас үүсээд буй нөхцөл байдлаас хохирол багатай гарахын тулд тодорхой хүсэлтүүдийг УИХ, Засгийн газарт хүргүүлж байгаагаа мэдэгджээ.

Үүнд,

  1. Үйл ажиллагаа нь бүрэн зогссон, ихээр хязгаарлагдсан салбарын бизнест богино хугацааны ажилгүйдлийн эсрэг санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх,
  2. Зээлийн хүүгийн 100 хүртэлх хувийг тодорхой хугацаанд төрөөс санхүүжүүлэх,
  3. Хилийн боомтуудын үйл ажиллагааг халдвар хамгааллын дэглэмийн дор хэвийн явуулах,
  4. Үйл ажиллагаа нь зогсчихсон үйлчилгээний салбаруудыг үл хөдлөх хөрөнгө болон газрын төлбөрөөс чөлөөлөх,
  5. 2021 оны төсвийг тодотгож, төсвийн үр ашиг багатай, нэн шаардлагатай бус хөрөнгө оруулалтын зардлыг танаж, эдийн засгаа дэмжих арга хэмжээ авах
  6. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хувь хэмжээг бууруулах зэрэг багтсан байна.

Дээрх арга хэмжээг яаралтай хэрэгжүүлэхгүй бол эргэлтийн хөрөнгөгүй, орлогогүй, удаан хугацааны турш хөл хорионы журмыг хэрэгжүүлэн сул зогссон ААН, татвар төлөгчид ажилтнаа цомхтгоод зогсохгүй дахин сэргэхгүйгээр бизнесээ хаах, дампуурлаа зарлахад хүрээд байна.

Олноороо цомхтголд орсон иргэд ч ажилгүйдлийн тэтгэмж нэхэмжилж, Нийгмийн даатгалын санд ачаалал үүсгэх нь тодорхой болоод байна хэмээн мэдэгдэлдээ дурджээ.