Сүрьеэ нь сүрьеэгийн савханцар хэмээн нянгаар үүсгэгддэг хүнээс хүнээс амьсгалын замаар халдварладаг архаг явцтай нийгмийн халдварт өвчин юм.

Халдварлах зам:

Халдвартай хэлбэрийн сүрьетэй өвчтөн ярих, ханиах, найтаах, дуулах үед сүрьеэгийн нян агаарт цацагдаж эрүүл хүнд халдвар тараана.

Халдвартай хэлбэрийн сүрьеэтэй нэг хүн жилд 10-15 хүнд халдвар тараадаг бөгөөд сүрьеэ нь хүний биеийн бүх эрхтэн системийг гэмтээдэг.

Сүрьеэгийн шинж тэмдэг болон урьдчилан сэргийлэх зөвлөмжийг инфографикаар хүргэж байна.