Аз гэдэг сохор зүйл биш. Амжиж хийж чадсан, зөв хандлагатай хүний тууштай зан чанарын дүнд л ирдэг бэлэг юм. Танд тэдгээр хандлагууд бий юу?

#1. Чадна гэж бодож байгаагаасаа ч илүү шургуу, хичээнгүй ажилла!
#2. Суралцах хүсэл эрмэлзэлтэй бай.
#3. Хариу нэхэлгүйгээр бусдад тусла.
#4. Илүү унш, их бич, цагаа нарийн төлөвлө.
#5. Цаг нь ирэхэд ямар ч боломжийн өмнө бэлэн бай.
#6. Харилцагч нартаа төвлөр.
#7. Зөв хандлагаа хөгжүүл.
#8. Даруу бай.
#9. Амьдралд шунан дурлах зорилготой бай.
#10. Ухаалаг хүмүүсээр хүрээлүүл.