1. Жинхэнэ аз жаргал нь шаргуу хөдөлмөр, тэвчээрийг шалгасан ажлын дараа ирдэг.

2. Эрх чөлөө хариуцлагатай хамт явдаг.

3. Харилцаандаа зарцуулах хүчин чармайлт, хайр ямагт эргэж ирдэг.

4. Нэг хүнд өгөх нь бусдад бүх хүнд өгөхтэй ижил.

5. Ажилдаа гаргах чармайлт хүн төрөлхтөнд өгөхтэй ижил.

6. Хүч чармайлт +анхаарлын хэмжээгээр чанар бий болж байдаг.

7. Зовлон зүдгүүр өгөгдсөн даалгавараа дуустал оршдог.

8. Дадал зуршлаасаа салах нь хөгжихийн эхлэл байдаг.

9. Үг, бодол, үйлдэл гурав ижил байж хүнд ойлгогдоно.

10. Ёс суртахуун, оюун санаагаа төвлөрүүлж чадвал сөрөг бодлоо дийлнэ.

11. Шунал ба тайван байдал зэрэг оршдоггүй.

12. Жижиг үйлдлийн нөлөө бага биш, үйлдэл бүрээ ухамсартай хий.

13. Агуа зүйл нь түүний тоо тоомшгүй эс ширхэг бүрээс бүрддэг.

14. Ямар ч зүйл эхний алхамгүйгээр эхэлдэггүй, жижиг алхам том зүйлийн эхлэл болдог.

15. Өсөхийн тулд өөрчлөлтөнд бэлэн бай.

16. Өмнөхөөсөө суралцаж одоо цагт бүхнээ амжуулвал ирээдүйдээ санаа зовох хэрэггүй.

17. Бид өөрсдийнхөө аз жаргалын өмнө хариуцлага хүлээдэг.

18. Бид хүрээлдээ үргэлж нөлөөлж байдаг, ямар нөлөө үзүүлэхээ сайн бодож бай.

19. Ямар зүйл рүү шумбана, тэрний нөлөөнд орно.

20. Бид өөрөөсөө дор хүмүүстэй таарах үед өөрийнхөө сул талыг умартдаг.

21. Таны шагнал таны хүчин чармайлтаас шууд хамаарална.

22. Өөрчлөлт гаднаас биш өөр дотроос ирдэг. Өөрийгөө өөрчлөх хүч зөвхөн өөрт л бий.

23. Та өөрийнхөө мөн чанараас урвах юм бол өөр амьдралаар замнах болно.