Хан-Уул дүүргийн прокурорын газраас дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Богдхан уулын дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргаатай хамтран дүүргийн тусгай хамгаалалттай нутаг дэвсгэр, Туул голын ай сав дагуу эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлгүй газар ашиглаж байгаа 29 иргэн, зарим аж ахуйн нэгжийн  хууль зөрчин газар эзэмшиж, үйл ажиллагаа явуулж байгаа нөхцөл байдлыг газар дээр нь очиж шалгалаа.

Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын  2017, 2018 онд явуулсан  хяналт шалгалтын  дүнг үндэслэн БОАЖЯ-ны сайдын 2018 оны А/76, А/113 дугаартай “Газар ашиглах эрхийг дуусгавар болгож, газрыг чөлөөлөх тухай”  тушаал гаргаж, нийт 34 иргэн, аж ахуйн нэгжийн  газар ашиглах эрхийг цуцалсан байна.

Гэвч Нийслэлийн хэмжээнд Богдхан уулын тусгай хамгаалалтын газар, Туул голын ай сав дагуу Газрын тухай хуулийг зөрчин газар эзэмших, ашиглах эрх олгосон 1726 аж ахуйн нэгжийн газар эзэмших эрх хүчинтэй хэвээр байгаа, мөн 29 өрх айл газар эзэмших зөвшөөрөлгүй суурьшин амьдарч байна.

Прокурор, Байгаль орчныг хяналтын улсын байцаагч, хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагчдаас хамтран явуулсан хяналт шалгалтанд Дүүргийн прокурорын газрын ерөнхий прокурор хууль цаазын шадар зөвлөх Д.Мөнхсайхан, түүний орлогч Б.Очбадар, дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн дарга Б.Алтантуяа нар биечлэн оролцож, цаашид хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар хамтарч ажиллахаар санал солилцож, иргэд, хуулийн этгээдээс Хан-Уул дүүргийн тусгай хамгаалалттай нутаг дэвсгэр, Туул голын ай сав газарт зөвшөөрөлгүй газар ашиглах явдлыг хуулийн хүрээнд таслан зогсоох шаардлагатай гэж үзжээ.

Тус шалгалтыг 2019 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдөр хэсэгчлэн зохион байгуулсан байна.

Эх сурвалж: Хан-Уул дүүргийн  прокурорын газар