#Callfraud буюу дуудлагын луйврын гэмт хэрэг идэвхжиж байна.

Тухайлбал гадаад улсын дугаараас тань руу дуудлага хийх, дохих байдлаар орхих ба хэрэв та тухайн дугаар руу эргүүлэн залгасан тохиолдолд өндөр төлбөр бүхий олон улсын яриа хийгдэж, тань дээр их хэмжээний төлбөр үүсэх болно.

Иймд ямар нэг гадаад #дугаараас дуудлага ирсэн, эсхүл дохиж орхисон бол эргүүлэн залгахгүй байхыг зөвлөж байна.


Кибер гэмт хэрэгтэй тэмцэх алба