Сар шинийн баярын өдрүүдэд монголчууд сүм хийдийн байгууллагуудад олноор цуглаж идээний дээдийг өргөж, зул хүжээ бадамлуулдаг уламжлалтай. Энэхүү арга хэмжээтэй холбогдуулан нийслэлийн Онцгой байдлын газраас Сүм хийд, шашны байгууллагуудад гамшгаас хамгаалах болон гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөт бус шалгалтыг энэ сарын 01-24-ний өдрүүдэд зохион байгууллаа.

Шалгалтад  нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа сүм, хийд, шашны 78 байгууллагыг хамруулж, галын аюулгүйн норм дүрэм, стандарт зөрчсөн 739 зөрчил илрүүлэн 192 зөрчил буюу 25.9 хувийг газар дээр нь арилгуулан ажилласан байна. Түүнчлэн бусад зөрчлүүдийг арилгуулахаар гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчийн заавал биелүүлэх албан шаардлага, мэдэгдлийг хүргүүллээ.

Мөн энэ хугацаанд дээрх байгууллагуудын 1160 гаруй хүнд Монгол Улсын Гамшгаас хамгаалах тухай, Галын аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомж, түүнтэй нийцүүлэн гаргасан норм дүрэм, стандартын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах талаар мэргэжлийн заавар зөвлөгөөг өгч, галын аюулгүй байдлыг хангах, хариуцлагатай жижүүрийг томилгоожуулж, хяналт тавьж ажиллахыг анхааруулж ажиллалаа гэж нийслэлийн Онцгой байдлын газраас мэдээллээ.