2021 онд хэдэн хувийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх талаар Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас мэдээлэл гаргажээ.