Азийн Орнуудын Цахим Мөнгө, Блокчайн Бизнес Эрхлэгчдийн Холбооны гишүүн компани болох "МСС Клауд" ХХК-ийн шинээр гаргаж буй “АА Койн” цахим мөнгөний танилцуулах үйл ажиллагаа боллоо. 

Энэхүү уулзалтад Азийн шилдэг цахим мөнгө гаргагчид мөн олборлогчид оролцож, байр сууриа илэрхийлэв. Мөн Япон, Хятад гэх мэт Азийн хүчирхэг улсууд өөрсдийн шинээр гаргасан койны танилцуулгыг хийж байгаа юм. 

ФОТО: “АА Койн” цахим мөнгөний танилцуулгын үйл ажиллагаа