"Нэг хором-Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдалд" сэдэвт 800 хүүхдийн тайван жагсаал боллоо. 

Маргаан, үл ойлголцлыг нударгаар биш ухаан, уучлалаар шийдэе!

Жагсаалын фото сурвалжилгыг хүргэж байна.