Дархлааны систем нь эмээр бус эрүүл ухаан, баяр баясгалантай өөдрөг бодол, биеийн хөдөлгөөнөөр дэмжигдэх ёстой юм.

Хүний дархлаа нь эрүүл мэнд өөдрөг үзэл, хичээл зүтгэл, биеэ авч явах байдал, нээлттэй байдал, хүний гаргаж буй зан чанарыг уучлах чадвараас шалтгаалж тогтдог хүчин зүйл юм.


1. Зорилготой байдал  нь дархлааны тогтолцооны эрүүл эсийг бий болгох чадварыг нэмэгдүүлдэг.

- Зорилгогүй амьдрал, залхуурал нь дархлааны тогтолцооны эсийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг сулруулдаг.

- Хүсэл тачаал, мунхаг байдал нь хэвийн бус үйл ажиллагаа бүхий дархлааны эсүүдийг үүсгэдэг.


2. Опитизм буюу өөдрөг үзэл нь дархлааны хүчийг нэмэгдүүлдэг.

- Песимизм буюу бүхнийг урвуугаар харагч нь дархлааны системийг эвддэг.

- Депресс буюу сэтгэл гутрал нь даралтыг дарангуйлах шалтгаан болдог.


3. Хичээл зүтгэл нь дархлааны хүчийг нэмэгдүүлэхэд хүргэдэг.

- Идэвхгүй байдал нь дархлааг бууруулдаг.

- Хэт ачаалалтай хөдөлмөр нь дархлааны эсийн үйл ажиллагаанд саад учруулдаг.


4. Согог бус байдал нь дархлааны өвөрмөц байдлыг сонгох чанарыг нэмэгдүүлдэг.

- Шунаг хэрцгий байдал нь бие махбодид дархлалын эсрэг үйл явцыг хурдсгадаг бөгөөд дархлааны эсүүдийн хэт түрэмгий байдлыг үүсгэдэг.

- Хариуцлагагүй байдал тодорхой дархлааг бууруулдаг.


5. Нээлттэй байдал нь  стрессгүйгээр ажиллах чадавхитай хүнд үүсдэг.

- Халдвар нь дархлааны функцийг бууруулдаг.

- Хүчирхийлэл нь дархлааны функцийг хэт давтахад хүргэдэг.


6. Уучлах чадвар нь дархлаа ба үрэвслийн процессийн эсрэг тэмцэх хүчийг нэмэгдүүлдэг.

- Мэдрэг чанар нь дархлаа буурах, биеийн янз бүрийн архаг халдварт үйл явцыг нэмэгдүүлдэг.

- Уур хилэн бие махбод дахь хурц халдварт үйл явцыг нэмэгдүүлдэг.


7. Бактерийн устгах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг тунгалагийн систем нь зорилгоосоо ангижирч дархлаа буурдаг.


8. Ажилгүйдэл нь баяр баясгалангүй ажлын үр дүнд бий болдог. Дараа нь лимфоцитын үржлийн зөрчил, дархлааны хүч чадлын бууралт зэрэг нь үйл явдлын дараалал юм.


9. Чадварлаг хөгжил цэцэглэлтийн дутагдалтай байдлаас болж сэтгэлийн дарамт байдал нь урам хугарахаас сэргийлдэг бөгөөд энэ нь эргээд бүх төрлийн дархлалын эмгэгийг үүсгэдэг.