Засгийн газрын өнөөдрийн ээлжит хуралдаанаар Жижиг, дунд үйлдвэрийн газар байгуулсан байна.

Үйлдвэрийн газар нь Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого “Алсын хараа-2050”-т “бичил, жижиг, дунд бизнес эрхлэх өрх, гэр бүл, өөрийгөө тэтгэн амьдрах боломжтой, сэтгэл хангалуун амьдрах нөхцөлөөр тэтгэгдсэн дундаж давхарга бүрдүүлэх” зэргийг тусгасан зорилтыг хангахад гол дэмжлэг үзүүлэх талаар Засгийн газраас мэдээллээ.

Манай улсад 62 мянга гаруй жижиг, дунд бизнес эрхлэгч байдаг бөгөөд энэ салбарт 800 гаруй мянган хүн ажиллаж, дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 17 орчим хувийг үйлдвэрлэдэг байна.