Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс жирэмсэн болсноо хэрхэн мэдэх талаар болон жирэмсний хяналтад эрт орсны давуу талыг инфографикаар хүргэж байна.