Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь 2019 онд иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас нийт 622 гомдол хүлээн авч, 582 гомдолд холбогдох ажиллагааг явуулж шийдвэрлэсэн байна. Үүнээс орон нутгийн ажилтнууд 205 гомдол хүлээн авч, холбогдох ажиллагаа явуулж, 162 гомдлыг шийдвэрлэлээ.

Мөн онд нийт 266 хяналт шалгалтыг хийсэн аж.

Үүнээс 48 нь төлөвлөгөөт, 47 нь иргэдээс ирүүлсэн гомдол, мэдээллийн мөрөөр хийсэн шалгалт, 11 нь санамж бичгийн хүрээнд хамтарсан хяналт шалгалт байсан бол үлдсэн нь Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн хэрэгжилттэй холбоотой байлаа.