Монголын Хөрөнгийн бирж бүртгэлтэй компаниуддаа хагас жил тутамд үүргийн хэрэгжилтийн судалгаа явуулдаг. Хамгийн сүүлийн буюу 2018 оны 8 дугаар сарын байдлаар судалгаа гаргасан байна.

Судалгаанд 201 компани хамрагдсанаас хангалтгүй буюу 49 хувиас доош үнэлгээг 103 компани авсан ажээ. Энэ бараг талаас дээш хувь нь тааруу үнэлгээ авсан гэсэн үг. Харин бүрэн бус буюу 50-79 хувийн үзүүлэлтийг хангасан 52 компани байна. Мөн шалгуурыг хангасан, хангалттай буюу үүргээ 80 хувиас дээш үнэлгээтэй 46 компани нэрлэгдээд байна гэж Хөрөнгийн бирж мэдээлэв. 

100 хувийн үнэлгээ авсан компаниудын нэрс:

"Гермес центр" ХК
"Говь" ХК
"Женко тур бюро" ХК
"Материалимпэкс" ХК
"Монгол шуудан" ХК
"Тахь Ко" ХК
"Техникимпорт" ХК
"Э-Транс Ложистикс" ХК

Монголын Хөрөнгийн биржийн судалгаагаар үүргээ огт биелүүлээгүй 46 компани гарчээ. Эдгээр компаниуд бирж дээр III ангилалд бүртгэлтэй аж.

Үүргээ огт биелүүлээгүй компанийн нэрс

"Монгол керамик" ХК
"Эрдэнэт Суврага" ХК
"Автоимпекс" ХК
"Бинсэ" ХК
"Ханын материал" ХК
"Ар тархи" ХК
"АСБИ" ХК
"Глобал монголиа холдингс" ХК
"Их барилга" ХК
"Сэлэнгэ-сүрэг" ХК
"Дархан мах-экспо" ХК
"Сав шим" ХК
"Агротехимпекс" ХК
"Ажлын хувцас" ХК
"Алмаас" ХК
"Анод банк" ХК
"Баялаг шарын гол" ХК
"Баянталбай" ХК
"Баянтоорой" ХК
"Бороогийн үйлдвэр" ХК
"Борнуур" ХК
"Бүтээл" ХК
"Гонир" ХК
"Дорнод" ХК
"Еврофё Азиа" ХК
"Жинст" ХК
"Зоос банк" ХК
"Их нуур" ХК
"Их үүсгэл" ХК
"Мөнх жим" ХК
"Мон-Асар" ХК
"Нийслэл өргөө" ХК
"Ноёт хайрхан" ХК
"Орхондалай" ХК
"Өв-Усжуулагч"  ХК
"Өлзий-Дундговь" ХК
"Өргөн хэрэглээ" ХК
"Сэлэнгэ импекс" ХК
"Төв Ус" ХК
"Улаансан" ХК
"Хангал" ХК
"Харгиа" ХК
"Харшийн гэгээ" ХК
"Хөдөөгийн тээвэр" ХК
"Хуртай" ХК
"Хүнс-Архангай" ХК
"Хэрлэн хивс" ХК
"Чандмань уул" ХК
"Чандмань Дундговь" ХК
"Шим" ХК
"Эрдэнэт-Зандан" ХК
"Эсгий гутал" ХК