Америкийн эрдэмтдийн судалгаагаар өдөрт зургаан аяга кофе уух нь эрт нас барах эрсдлийг бууруулдаг гэжээ. Уг судалгаа JAMA сэтгүүл дээр нийтлэгдсэн байна.

Шинжээчид ойролцоогоор 38-с 73 насны 500 мянган британчуудын эрүүл мэндийн байдлыг 2006 оноос 2016 оны хооронд судалсан байна. Үүний зэрэгцээ судалгаанд хамрагсдаас кофе уудаг эсэх, хэр тогтмол уудаг эсэхийг асууж байжээ. Судалгаанд хамрагсдаас ойролцоогоор 78% нь кофе уудаг гэсэн байна. Судалгааны үр дүнгээр кофе уудаг хүмүүс уудаггүй хүмүүстэй харьцуулахад эрт нас барах эрсдэл хамаагүй бага гэж гарчээ. Мөн кофе уудаг хүмүүс ямар кофе уудаг нь (найруулдаг, чанадаг, сүүтэй) огт хамааралгүй байсан байна.

Өдөрт дунджаар найман аяга уудаг хүмүүсийн эрт нас барах эрсдэл 14%-иар буурсан бол өдөрт зургаан аяга уудаг хүмүүсийн эрсдэл 16%-иар буурсан байна. Цаашлаад өдөрт кофе уух тоо багасах тусам нас барах эрсдлийн тоо буурснаар гарчээ. Тиймээс судалгааны эрдэмтэд кофег ашигтай хүнсний бүтээгдэхүүний жагсаалтанд оруулах нь зохистой гэж үзэж байгаа юм.

Мөн зургадугаар сарын сүүлээр Генрих Гейны нэрэмжит Дюссельдорфийн их сургуулийн герман эрдэмтэд тогтмол кофе уух нь метохондрийн функцийг сайжруулж, зүрх судасны системийн эсүүдийг гэмтлээс хамгаалдаг гэдгийг тодорхойлжээ.