Хувийн хэвшлийн төлбөртэй ЕБС-уудад хувьсах зардал өгөхгүй байна гэх асуудал шийдэгдсэн талаар БШУ-ны сайд Л.Энх-Амгалан өнөөдөр мэдээллийнхээ үеэр онцоллоо. 


Тэрбээр "Өнөөдрийн байдлаар манай улсад хувийн хэвшлийн 167 дунд сургуульд 48,300 суралцагч сурч байна. Нийслэлд 128 сургуульд 40,200 хүүхэд сурч байна. 


Таваас дээш сая төгрөгийн сургалтын төлбөртэй 24 сургууль улсын хэмжээнд бий. Эдгээр сургуулиудад КОВИД-19-ийн тухай хууль болон түр журмын заалтыг үндэслэн хувьсах зардлыг нь өгөөгүй.

Харин таван саяас доош төлбөртэй сургуулиудад хувьсах зардлыг олгохдоо гурван нөхцөл тохирсон.

  1. Теле, цахим хичээлийн ирцийн ирцийн гүйцэтгэлийг хянана
  2. Сургалтын үйл ажиллагаа тасралтгүй зохион байгуулсан тайланг нь авах
  3. ЕБС-ийн хувьд сургалтын төлбөрт хөнгөлөлт үзүүлсэн байдлыг үндэслэж хувьсах зардлыг олгосон.

Төрөөс үзүүлж байгаа хөнгөлөлттэй холбоотойгоор сургуулиудын зардалд нөлөө үзүүлсэн байсан. Тухайлбал, нэг сурагчид оногдох хөнгөлөлт нь 100-300 мянган төгрөг болж байна. Тиймээс сургуулиудыг төлбөрийн хөнгөлөлт үзүүлээрэй гэсэн" гэв.