Иргэн таны сар бүрийн цалингаас тодорхой хэмжээний мөнгийг нийгмийн даатгалын шимтгэл, хувь хүний орлогын албан татвар зэрэгт суутгадаг. Зарим хүн авч буй цалингийнхаа хичнээн хувийг ямар татварт суутгуулж буйгаа тэр бүх мэддэггүй.

Үүнтэй холбоотойгоор таны цалингаас суутгаж буй татварын тооцооллыг хүргэж байна. /2019, 2020 оныг харьцуулсан байдлаар/

Жишээлбэл, иргэн та сарын цалингаа 1 сая 500 мянган төгрөг байхаар цалингаа тогтоолгосон бол нийгмийн даатгалын шимтгэлд 172.500 төгрөг, хувь хүний орлогын албан татварт 116.750 төгрөг төлж, гар дээрээ 1.210.750 төгрөг авах юм.

Хэрвээ та сард:

  • 1.200.000, 
  • 800.000, 
  • 600.000, 
  • 420.000 төгрөгийн цалин тус тус авдаг бол дараах зургуудаас таны цалингаас суутгаж буй татварын тооцооллыг харна уу.

Хэрвээ өөр мөнгөн дүнгийн цалинтай бол ЭНД дарж, таны цалинг хэрхэн бодож олгодгийг тооцож үзээрэй.


1. Та сард 1.500.000 төгрөгийн цалин авдаг бол...

2. Та сард 1.200.000 төгрөгийн цалин авдаг бол...


3. Та сард 800.000 төгрөгийн цалин авдаг бол...


4. Та сард 600.000 төгрөгийн цалин авдаг бол...


5. Та сард 420.000 төгрөгийн цалин авдаг бол...Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо