Нийслэлийн Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн газраас “Монголын эрэгтэйчүүдийн холбоо” ТББ-тай хамтран “Монгол эрэгтэйчүүдийн өнөөгийн нөхцөл байдал” цуврал хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.

Хэлэлцүүлэгт:

- Эрэгтэйчүүд гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдож байгаа шалтгаан, урьдчилан сэргийлэх арга замууд / Цагдаагийн ерөнхий газар/

- Хуулиар хариуцлага хүлээсэн эрэгтэйчүүдэд үзүүлж буй нийгмийн үйлчилгээ /Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар/

- Эрэгтэйчүүдийн нийгмийн үнэлэмж – Монголын Эрэгтэйчүүдийн холбоо нар тус тус илтгэл тавьж хэлэлцүүлсэн. Хэлэлцүүлэгт төр, төрийн бус байгууллагын төлөөлөл 30 хүн оролцсон.

2019 онд Монголын эрэгтэйчүүдийн холбооноос "Монгол эрэгтэйчүүдийн үнэлэмж хэр байгаа талаар" судалгаа хийгдэхэд судалгаанд хамрагдсан 1000 хүний 77 хувь нь Монголын эрэгтэйчүүдийг үнэлэх үнэлэмжийг доогуур үнэлсэн байна. Мөн гэмт хэрэг үйлдсэн, холбогдсон нийт гэмт хэргийн 92% нь эрэгтэйчүүд үйлдсэн гэдэг судалгаа байдаг гэж нийслэлийн Хүүхэд, гэр бүл хөгжлийн газраас мэдээллээ.