Энэтхэгийн Менежментийн Институцын судлаачид болох Хема Сваминатан, Дипак Малган нар айл өрхүүдийн дундаж орлогын судалгаа хийжээ.

Нийт 45 улсын 2.8 сая хос уг судалгаанд хамрагдсан байна. 

Үр дүнг үзвэл:

  1. Дэлхийн аль ч улсад эхнэрүүд нөхрөөсөө бага цалин авдаг.
  2. Хэдий хосууд хоёулаа тогтсон ажилтай ч эхнэрүүд бага цалин авч байгаагийн шалтгаан нь жэндэрийн тэгш бус байдалтай шууд холбоотой.
  3. Учир нь эмэгтэй хүн хүүхэд төрүүлэх, гэр бүлээ асрах зэргээр мөнгөөр хэмжигдэхгүй ажлыг өдөр тутамдаа хийж байдаг.
  4. Дэлхий даяар эмэгтэйчүүд идэвхтэй ажиллах цагийнхаа 80 хувийг гэрийн ажилд зарцуулдаг. Энэ нь эргээд цалинтай ажилдаа төвлөрөх, амжилт гаргахад сөргөөр нөлөөлдөг байна.
  5. Ийнхүү нөхрөөсөө бага цалин авч буй нь гэр бүл дэх эрх мэдлийн тэнцвэргүй байдлыг үүсгэж, эмэгтэйчүүд "буланд шахагдах" шалтгаан болдог.

Эх сурвалж: BBC