Нийслэлийн хэмжээнд өчигдөр коронавируст халдварын эсрэг дархлаажуулалтад нийт 1,848 иргэн хамрагджээ.

 Тодруулбал , I тунг 22 , II тунг 40 , III тунг 782 , IV тунг 1,004 иргэн хийлгэсэн байна.

Вакцинжуулалт эхэлснээс хойш нийслэлийн нийт хүн амын I тунгийн хамралт 75.1 хувь , II тунгийн хамралт 71.9 хувь , III тунгийн хамралт 50.5 хувь , нэмэлт IV тунгийн хамрагдалт 2.9 хувьд хүрсэн байна.

Зорилтот бүлгийн буюу 3,024 ( 25.4 хувь ) жирэмсэн эх , 12-15 насны 68,451 ( 77.0 хувь ) , 16-17 насны 26,991 ( 79.6 хувь ) хүүхэд тус тус дархлаажуулалтын бүрэн тунд хамрагджээ.