Засгийн газрын хуралдаанаар бүх шатны боловсролын байгууллагын хичээл сургалтыг энэ сарын 14-нөөс эхлэн 100 хувь танхимаар эхлүүлэхээр боллоо. 

Цэцэрлэг, сургууль, МСҮТ болон политехникийн коллеж, их, дээд сургуулийн оюутан, сурагч, хүүхдүүд танхимаар хичээллэх юм.