18:00 цагийн байдлаар нийслэлийн есөн дүүргийн ирц 50%-д хүрлээ. 

Багахангай дүүргийн ирц хамгийн өндөр буюу 59.8%-тай байгаа бол Налайх дүүргийн ирц хамгийн бага буюу 50.3%-тай байна. 

Энэ жил сонгогчдын нэрийн жагсаалтад бүртгэгдсэн 2,081,873 хүн байгаа юм. Сонгуулийн санал хураалт 22:00 цаг гэхэд хаагдана.