Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/01 дүгээр захирамжаар 2019 оныг “Иргэдийн оролцоотой-Хөгжлийн жил” болгон зарласан болон Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 2019 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн хурлаас өгсөн үүрэг чиглэлийг хэрэгжүүлэх хүрээнд Хотын Ерөнхий менежерээс 2019 оны 03-р сарын 26-ны өдрийн 02 тоот “Албан даалгавар”-ыг гаргалаа.

Нийтийн тээврийн үйлчилгээний чанар, соёл, хүртээмжийг сайжруулах, үйлчлүүлэгч иргэдийн аюулгүй, тав тухтай зорчих нөхцөлийг бүрдүүлэх, автобусны зогсоолуудын тохижилт, орчны аюулгүй байдлыг хангуулахад чиглэсэн арга хэмжээг авч, гэрээгээр хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтийг хангаж, хариуцлагыг чангатгаж, ажил үүргийн уялдаа холбоог сайжруулж ажиллахыг нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагууд, тээвэр, хот төлөвлөлт ерөнхий төлөвлөгөө, замын цагдаа, замын хөдөлгөөн удирдлагын төв зэрэг холбогдох чиг үүргийн байгууллага, хувийн хэвшлийн байгууллага, аж ахуй нэгжүүдэд даалгалаа.    

Энэхүү албан даалгаврын хэрэгжилтэд тогтмол хяналт тавьж,  сар бүр хэрэгжилт үр дүнг тайлагнаж ажиллахыг Нийслэлийн Тээврийн газар, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны холбогдох хэлтсүүдэд даалгав гэж Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас мэдээллээ.