#1. Тэр өөртөө итгэлтэй. Гэсэн ч их зангүй, дээрэлхүү биш.

#2. Тэр үнэнч, найдвартай, амлалт болгоноо биелүүлдэг.

#3. Тэр сонсож чаддаг. Ярьж байх үед таслах, өөрт анхаарал хандуулахыг хүсдэггүй.

#4. Тэр зоригтой. Зорилгодоо хүрэхийн тулд юунаас ч айдаггүй.

#5. Түүний гол уриа бол "бага ярь, ихийг хий". Тэр бодож байгаа зүйлээ ярьж, ярьж байгаа зүйлээ боддог.

#6. Тэр жижиг деталь хэсгүүдэд анхаарал хандуулдаг.

#7. Тэр эв нэгдэлд дуртай бөгөөд өөрийн амьдралд чухал гэж боддог хүмүүстээ цагийг зарцуулдаг.

#8. Тэр бүх хүнд хүндэтгэлтэй ханддаг.

#9. Тэр санаачлагатай.

#10. Тэр үргэлж илүү сайн болох гэж хичээдэг. Тэрээр энэ амьдралд ганцхан хүнтэй өрсөлддөг. Өөртэйгөө.

#11. Тэр санхүүгээ сайн зохицуулж, удирддаг. Ирээдүйгээ төлөвлөж, санхүүгээ зөв зарцуулдаг.

#12. Тэр ямар нэгэн зүйлтэй эвлэрэхийг юу гэдгийг сайн ойлгодог.

#13. Тэр хошин шогийн мэдрэмжтэй.

#14. Тэр дасан зохицох чадвартай.

#15. Тэр бол багийн тоглогч. Түүнд бүх багийн амжилт илүү чухал.

#16. Тэр шударага. Тэрээр заримдаа үнэн зүйл хүнийг шархлуулдаг гэдгийг мэддэг. Түүнд худал хэлсний оронд гашуун үнэнийг хэлсэн дээр.

#17. Тэр шударага бус байдалтай тэмцдэг. 

#18. Тэр үргэлж суралцахыг хичээдэг. Ном уншиж, үргэлж шинийг сурдаг.

#19. Тэр соёлтой.

#20. Түүний эргэн тойронд түүний хүндэлдэг болон түүнийг хүндэлдэг хүмүүс хүрээлдэг.

#21. Тэр ямар нэгэн зүйл хийхийн өмнө үргэлж боддог.

#22. Тэр тайван, сайн аура, эерэг энергитэй. Тиймээс түүний хажууд байгаа хүн бүр тайван байдаг.

#23. Тэр жинхэнэ сайн найзуудтай.

#24. Тэр өөрийн эрүүл мэндэдээ анхаардаг.

#25. Түүний хувьд гэр бүл нэн чухал.

#26. Тэр талархаж мэддэг. Тэр байгаа бүх зүйлдээ талархдаг.

#27. Тэр энэ амьдралд юу зөв, юу буруу болохыг сайн мэддэг.

#28. Тэр энэ ертөнцийг илүү сайжруулахыг хүсдэг. Тиймээс хэрэгтэй хүмүүст үргэлж тус болдог.

#29. Тэр эргэн тойрны хүмүүсээ өөрийн санаагаараа гайхшруулдаг.

#30. Тэр эргэн тойрны хүмүүсээс сайн талыг олж харахыг хичээдэг.