Монгол, Францын Засгийн газар хоорондын 2008 оны зургадугаар сард байгуулсан гэрээгээр Орхон аймагт 24 мянган шоо метр ус цэвэршүүлэх чадалтай цэвэрлэх байгууламж байгуулахаар болсон. Санхүүжилтээс болж зогсоод байсан тус байгууламжийн ажил одоо 97 хувьтай хийгдэж байгаа бөгөөд энэ сарын 30-нд бүрэн дуусгаж, Орхон аймгиийн ЗДТГ-т хүлээлгэн өгөх юм байна.