Хүнд хэцүү үед амьд гарах инстинкт тань хэр нөлөөтэй байж чадах вэ?

"Let's start" дээр орж, өөрийгөө сонжоорой.