Та Бөгжний эзэн киноны нэг дүр болж Мөхлийн уул руу бөгжийг хүргэж чадах байсан уу...

Өөрийгөө сонжоод үзээрэй.