Сайн дурын даатгалд даатгуулагчдийн тоо 160 орчим мянга, Албан журмын даатгалд даатгуулагчдын тоо 850 орчим мянга байгаагийн дийлэнх хувь нь идэвхтэй хөдөлмөр эрхлэх насныхан буюу залуучууд байна.

Энэ ч утгаараа нийгмийн даатгалд хамрагдахаас гадна нийгмийн даатгалын санд төлсөн шимтгэлийн дүн нь банкны үйлчилгээ авах, гадаад улс оронд зорчих виз хүсэхэд тухайн хүний орлогыг тодорхойлох баталгаа болгон ашиглах тохиолдол их байгаа юм.

Үүнтэй холбогдон гардаг нэг асуудал нь ажил олгогч нь тухайн хөдөлмөр эрхлэгчийн сар бүр авдаг үндсэн цалинг бууруулсан дүнгээс буюу хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөнөөр тухайн даатгуулагчийн төлсөн шимтгэл нь орлогыг нь тодорхойлох боломжгүй болох мөн нийгмийн даатгалын сангаас хүртэх үндсэн үйлчилгээ, тэтгэвэр, тэтгэмжийн дүнд сөргөөр нөлөөлдөг.

Иймд даатгуулагч, Та ажил олгогчоос таны нийгмийн даатгалын шимтгэлийг үнэн зөв, хугацаанд нь төлж байгаа эсэхийг дараах гурван аргаар шалгаарай.

  1. Та сар болгон аль эсвэл улирал болгон байгууллагынхаа нягтлан бодогчоос нийгмийн даатгалын дэвтрээ шаардан бичилт зөв хийгдсэн, тамга хугацаандаа дарагдсан эсэхийг шалгах
  2. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын https://www.ndaatgal.mn  вэб сайтын “Даатгуулагчийн цахим мэдээлэл” гэсэн хэсэгт бүртгүүлэн хүссэн үедээ мэдээллээ шалга. Энэ тохиолдолд таны төлсөн нийгмийн даатгалын шимтгэл нь нийгмийн даатгалын таван санд хэрхэн хуваарилагдсаныг нарийнвчлан харуулна.
  3. Шилэн дансны тухай хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс мөрдөгдөж эхэлсэнтэй холбоотойгоор Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын https://www.ndaatgal.mn  цахим хуудсанд “Шилэн данс” гэсэн тусгай цэс ажиллуулж эхэлсэн байгаа.

Шилэн данс Байгууллага Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн мэдээлэл Иргэн өөрийн регистрийн дугаараар цахим санд нэвтэрч авах мэдээлэл хэсгээс нийгмийн даатгалын ямар үйлчилгээ та авснаа мэдэх, шалгах боломжтой. 

Даатгуулагчийн болон ажил олгогчийн тодорхойлолт шалгах бол ЭНД дарна уу.

Эх сурвалж: НДЕГ